CONCERT “HEAVY PETROL” & “DE LA MANCHA” Freides, den 16.12.2022

Mis en avant

Warm-Up fir Julfest 17 & 18.12. am Sang a Klang

E fatzegen Owend organiséiert vu www.multimediart.lu mat Gittaren-Musek vu Rock bis Blues 

Sänger a Sängerinen mat emotiounsräiche Stëmmen a maträissender Büneshow. Lëtzebuerger, zäitgenëssesch Musek vum Feinsten am Sang a Klang, Pafendall. 

Een vun de schéinsten Säll zu Lëtzebuerg an Club-Gréisst. 

Kommt eran den 16/12/22

Ufank: 20h – Entrée: 15€

Hei de link fir Ticketen ze kaafen:

https://www.luxembourg-ticket.lu/de/8/eid,60826/in-concert-heavy-petrol-und-de-la-mancha.html?fbclid=IwAR3HhK0412DQiHkcP_Cx6Tu0yoNzV4hGJkiWy0Bi6TirTzbymJtPAe6VsqI

Kanner a Jugendsektioun vum Sang a Klang

Mis en avant

Communiqué de Presse Kanner-Chouer Société Chorale Royale Grand-Ducale SANG a KLANG a.s.b .l. Luxembourg-Pfaffenthal

Kanner- a Jugend Sektioun vum Sang a Klang

Ënnert der Direktioun vum Pit Vinandy sange mer op eng spilleresch a modern Aart a Weis traditionell lëtzebuerger awer och international Lidder. D’Prouwe ginn den 12.11.2022 un a sinn all Samschdes mueres an der Schoulzäit, vun 11 bis 12 Auer. Alter: vu 5 bis 17 Joer.

Section enfants et jeunes du Sang a Klang

Sous la direction musicale de Pit Vinandy nous chantons d’une façon moderne des chansons tradition-nelles luxembourgeoises et du monde entier. Les répétitions se font à partir du 12.11.2022 chaque samedi matin, en période scolaire, de 11 à 12 h. Âge: 5 à 17 ans.

Kinder- und Jugendabteilung des Sang a Klang

Unter der Leitung von Pit Vinandy singen wir auf spielerische und moderne Art volkstümliche luxemburger aber auch internationale Lieder. Die Proben finden ab 12.11.2022 jeden Samstag (nur während der Schulzeit), von 11 bis 12 Uhr statt. Alter: von 5 bis 17.

Childrens’ and Youth section of the Sang a Klang

Conducted by Pit Vinandy, we sing traditional luxembourgish, but also international songs in a playful and modern manner. Rehearsals start on 12.11.2022 every Saturday morning, during the school period, from 11 to 12 a.m. Ages: From 5 to 17.

INFO: Pit Vinandy cyber@cyberpiper.lu
phone: +352 691 406689 www.sangaklang.lu https://www.facebook.com/sangaklang

Chorale Sang a Klang – LIVE –

CONCERT

Société Chorale Royale Grand-Ducale Sang a Klang, op der Nuit des Musées 2022

am Lëtzebuerg City Museum

Sang-Mat-Concert vun der Chorale Sang a Klang, mat Lidder op 5 Sproochen.

Samschdes, den 8. Oktober 2022 em 19h30 an 21h30 am Lëtzebuerg City Museum

Lëtzebuerg City Museum, 14, rue du Saint-Esprit L-1475 Luxembourg

Prévente: 10€ / Caisse du soir: 15€

Reservatioun: Tel +352 4796 4500

Nuit des musées 2022
Artikel am Lëtzebuerger “Wort”